2018

Leden

Společnost HIGH TECH PARK a.s. připravuje aktivní kooperaci subjektů v rámci sdružení OAAT, které se primárně zaměřuje na reálné potřeby v oblasti asistivních technologií v každodenní praxi. Probíhající jednání se zájemci o aktivní podporu sdružení jednoznačně potvrzují, že je v této oblasti celá řada oblastí, která nejsou příliš podporována a řešena.Všichni zúčastnění mají eminentní zájem přispět k nutnému posunu a pokroku v této oblasti.

Únor

Zástupci aliance se v rámci aktivit Belgické ambasády v ČR zúčastní obchodního setkání s belgickými podnikateli se záměrem otevřít možnosti vzájemné kooperace v oblasti high technologií s Belgií.

Březen

HIGH TECH PARK připravuje konkrétní podklady pro přípravu a spuštění vybraných pilotních projektů z oblastí sociální tématiky a to jak v sektoru komerčním, tak i v rozpočtově neziskovém.

Cílem projektů je jednoznačné prokázání silných ekonomických efektů při správném nasazení moderních technologií v sociální oblasti.

Duben

HIGH TECH PARK a.s. se zúčastní obchodní mise Secutech v Tchaj - peji, pořádané pod záštitou MZV. Tchai-wan patří mezi tzv. "asijské hospodářské tygry" s vysokým hospodářským růstem. Kromě "rutinního technologického rozvoje" a produkce "levné elektroniky" se Tchai-wan stále významněji zařazuje i do oblate high technologií s velkou přidanou znalostní hodnotou.

HIGH TECH PARK a.s. proto svojí účastí cílí na možný, vzájemný transfer kooperace právě v této "high tech oblasti", zejména vývoje a výroby prototypů, výměnu technologických know how, tvorbu společných startup týmů apod.

Copyright HIGH TECH PARK a.s. All Rights Reserved