"Jak na vlastní podnikání"

 

je název našeho kurzu, který se podrobně věnuje jednotlivým krokům, vedoucím k Vašemu samostatnému podnikání. Nejedná se pouze o teoretickou přípravu, ale po jeho absolvování začínáte skutečně reálně podnikat!

V této zkrácené elektronické verzi vás postupně, v jednotlivých kapitolách, seznámíme s jeho obsahem. Získáte tak lepší představu o možném přínosu pro Vaše budoucí podnikání.

ÚNOR

1.2. - 5.2.

6.3. - 12.3.

8.5. - 12.5.

6.2. - 12.2.

13.3. - 19.3.

12.6. - 18.6.

13.2. - 19.2

10.4. - 16.4.

Copyright @ All Rights Reserved