Naše

PRINCIPY
KVALITA, NE KVANTITA.


Podpořme pouze ty nejlepší, nebo pomáhejme ty nejlepší vychovávat. Jedině tak má malá země jako je ČR šanci uspět

v globální světové konkurenci. Není třeba se podbízet řadovými systémy.

Unikátní řešení zákazníci vyhledávají sami.ŘEŠENÍ PRO TZV."ROZVOJOVÝ SVĚT" NESMÍ BÝT PRIORITOU.Prioritně podporovat, zejména finančně, technologická řešení pro rozvojový svět, není rozumné.

Pokud již jednoznačně víme, že stávající surovinové kapacity vystačí současně rozvinuté populaci pouze v řádu desítek let a míra znečištění planety překročila únosnou mez, není rozumné cíleně neupřednostnit takový technologický rozvoj, který umožní potřebné zdroje navýšit a situaci stabilizovat. Teprve pak lze zvyšovat zátěž naší planety.


"K rozjetému vlaku, který je na hraně s účinností své brzdné soustavy rozumný člověk další vagóny nepřipojí. Ohrozil by nejen život současných pasažérů, ale i těch v nově připojených vozech…"

Startupy a generační obměny managementu firem.

Smart Cities a moderní bydlení.

HIGH TECH - financování

a jejich správa.

Telemedicína.

Vybrané

OBLASTI ZÁJMUSociální systémy, problematika stárnutí lidské populace ve spojení

s využitím moderních technologií.

Při práci na vybraných projektech usilujeme o možnost propojení odborné veřejnosti, komerčních subjektů, státní správy a koncového uživatele.

Naše

HLAVNÍ ČINNOSTI

Konkrétní řešení konkrétních projektů (analýza, vývoj, testování, pilotní provoz

a reálný provoz).


Kooperace a projektové provazování subjektů z oblastí High Tech.


Rozvoj a podpora startupových společností, příprava managementu

pro generační výměnu.


Spolupráce se státní správou, VŠ a vědeckou sférou.


Vzdělávací a výukové programy a projekty.Copyright HIGH TECH PARK a.s. All Rights Reserved