"Od letošního roku jsme na naše stránky zařadili i tuto novou záložku, ve které vás chceme seznamovat se zajímavým děním na technologické scéně nejen u nás, ale i v zahraničí, včetně sdílení našich komentářů a názorů. Věříme, že vás tato nová záložka zaujme a že rozproudí potřebnou diskuzi na daná témata".

                                                                                           Petr Panýrek, HIGH TECH PARK a.s.

"Je česká startupová scéna správně nastavena tak, aby mohla aktivně

a efektivně konkurovat té zahraniční?"

Na toto téma bylo, je a ještě bude vedena celá řada diskuzí.

V různých úrovních, na různých místech a před různorodým publikem!

Lze vnímat široké spektrum odpovědí, pohledů, názorů a "doporučení" k celé této problematice a to i od lidí, kteří o startupech nevědí vůbec nic, nebo "nedávno začali", mají však ten správný "cool slovník, nagelované vlásky a ntb. značky Apple pod ramínkem!-:)".


Jedni tvrdí že ano, že se pro její rozvoj dělá maximum, jiní říkají, že vše je špatně, že bychom se "to měli naučit jinde, resp. převzít zahraniční modely, které tam a tam, tak dobře "fungují". A vědí to přeci dobře, "vždyť tam byli a všemu porozumněli". Vystupují na různých startup setkáních a poučují, jak to správně udělat.


Dost často ale bohužel zapomínají zmínit, že tam byli z velké části za cizí peníze, bez odpovědnosti za jejich vrácení, že tam v "mase dalších tisíců startupů z celého světa" vlastně jen usilovali o to, aby si jich vůbec někdo všiml, že tam jsou, a to třeba i s potenciálem nabitým projektem.

A že jejich úsilí nakonec vyústilo na hromadně zorganizovaném "networkování všech se všemi uznalou větou Toho "důležitého disižn mejkera" na otázku, odkud vlastně jste, zaslechli po "natěšené odpovědi", že přeci

z "Ček repablik", uznalé, typicky "optimistické, thymolinově vyběleným us. chrupem proceděné  OU-JÉÉÉÉEE, grejt, Čekoslovakia, clous Jugoslavia, jés"?


Toto moc za projevení skutečného "respektu" k několikaměsíční prezentaci a účasti startupu XY např. v Silicon Valley nepovažuji.

Nechci tady tímto textem demotivovat jakékoli pokusy o expanzi našich mladých firem do zahraničí. Je však třeba otevřeně mluvit o tom, že je třeba současné nastavení procesů upravit a doplnit o fáze, které zefektivní přípravu na tyto zahraniční "expanze" pod vlajkou ČR.

Dobrým příkladem může být např. izraelský model, upravený na podmínky v naší zemi.


01/2018 PP

"TED, TED Talks - každoroční motivační konference a platforma přednášek vybraných lidí z různých prostředí, oborů a oblastí, kteří by svým výstupem na pódiu měli inspirovat i ostatní. K "životní akci", zamyšlení, ..."

   Na TEDu (původní zkratka slov Technology, Entertainment, Design)  přednášejí mj. i nositelé Nobelovy ceny, politici a prezidenti, zakladatelé nadnárodních korporací apod.


Rozsah TEDu přesáhl hranice řady států, včetně ČR. A zde pro mě vzniká trochu paradoxní situace "českého pojetí".

Hlavním posláním těchto akcí je motivační a emotivní myšlenky vybraných lidí publiku nejen představit, ale také mu je "co nejúčinněji předat".


Je přeci perfektní, že i v ČR jsou konference TEDx pořádány, že se najdou lidé, kteří v sobě seberou sílu

a ochotu na nich vystoupi!

Řada zahraničních vystoupení je již i česky titulkováno…Paráda! Za to všem velké DÍKY!


Tak proč jsou tyto všechny aktivity následně degradovány i vystoupeními s "absolutně odfláknutými" prezentacemi ?!

To, že pouštění  "obsáhlých prezentačních slajdů" z powerpoint nástroje patří již dávné minulosti a v dnešní době již není příliš sexy, tuší řada z nás.

Pokud však v jednom takovém, textem přeplněném okně o třech větách, zvládne řečník "napáchat" TŘI pravopisné chyby, kterých si snad nevšimnou pouze cizinci, nesvědčí to o moc kvalitní přípravě nejen řečníka, ale i organizátorů, kteří by měli prezentace revidovat. Takový přístup mi moc nesedí k úrovni TEDx přednášek!

I kdyby téma a slovní podání tohoto řečníka bylo excelentní, takto "zvoraný slajd" ve mě budí údiv

a pochybnosti o celé jeho prezentaci! To si to sakra nikdo nepřečetl?!

V zahraničí se lidé na taková vystoupení připravují i řadu měsíců. Vycházejí dokonce i knihy, jak správně na TEDu prezentovat. Pevně věřím, že to není projev občasné české mentality - "ňákej překlep…no to je toho! Pak ale nelezme na TED!

Luxusní sako, které vám sice úžasně padne, ale byť i jen jeden knoflík bude špatně přišitý, si jistě také nekoupíte... !

 

01/2018 PP

"OPRAVDU TO U NÁS NEPŮJDE ?"


Koncem letošního roku jsem se zúčastnil hospodářské mise do Hongkongu a dalších asijských zemí. Zkušenost z této cesty mi opět připoměla, jak dlouhou cestu má bohužel naše země před sebou a jestli vůbec se současným přístupem odpovědných osob ze státní sféry k rozvoji moderních technologií, máme šanci se k úrovni zemí z tohoto regionu přiblížit. Kromě toho, že investice do "high tech rozvoje" diametrálně, resp. řádově převyšují úroveň v ČR a tyto investice se jim opět násobně vrací, mají celý proces propracován do posledního detailu, včetně zapojení a propojení opravdových profesionálů.


A zde vidím největší problém situace u nás. Pokud je tato problematika u nás svěřena do rukou lidí, kteří absolutně netuší, co by vlastně měli dělat, nejsou ani ochotni se zajet podívat do míst, kde to funguje a pouze hovoří o potřebnosti technologie rozvíjet, je mi smutno!

Situace došla až tak daleko, že  kromě naprosté pasivity, tito někteří úředníci dokonce svým přístupem sabotují aktivity těch, kteří mají snahu z vlastních prostředků pro takový rozvoj něco udělat. Těžko se pak v zahraničí argumentuje, že také usilujeme o dané cíle, ale že to nejde, protože se stydíme za tyto "odborníky" ?!

Třeba se ale novým politickým uspořádáním a personálními změnami na některých klíčových úřadech daná situace zlepší.…Budeme mít možnost si to ověřit na "vlastní kůži". V roce 2019 bychom rádi podpořili aktivity startupů a vytvořili akční kampus

s obdobným nastavením, jako je tomu v zemích, kde jim to funguje výrazně lépe než u nás. Zatím však posloucháme, proč nepůjde to či ono…ale věřím, že vás brzy budeme moci informovat o tom, že se i u nás podaří něčeho obdobného jako v jiných zemích dosáhnout.


11/2018 PP

Copyright HIGH TECH PARK a.s. All Rights Reserved