2018 - 2019

Leden

Společnost HIGH TECH PARK a.s.   připravuje aktivní  kooperaci subjektů v rámci sdružení OAAT, které se primárně zaměřuje na reálné potřeby v oblasti asistivních technologií v každodenní praxi. Probíhající jednání se zájemci o aktivní podporu sdružení jednoznačně potvrzují, že je v této oblasti celá řada oblastí, která nejsou příliš podporována a řešena.Všichni zúčastnění mají eminentní zájem  přispět k nutnému posunu a pokroku v této oblasti.

Únor

Zástupci aliance se v rámci aktivit Belgické ambasády v ČR zúčastní obchodního setkání s belgickými podnikateli se záměrem otevřít možnosti vzájemné kooperace v oblasti high technologií s Belgií.

Březen

HIGH TECH PARK připravuje konkrétní podklady pro přípravu a spuštění vybraných pilotních projektů z oblastí sociální tématiky a to jak v sektoru komerčním, tak i v rozpočtově neziskovém.

Cílem projektů je jednoznačné prokázání silných ekonomických efektů při správném nasazení moderních technologií v sociální oblasti.

Duben

HIGH TECH PARK a.s. se zúčastní obchodní mise Secutech v Tchaj - peji, pořádané pod záštitou MZV. Tchai-wan patří mezi tzv. "asijské hospodářské tygry" s vysokým hospodářským růstem. Kromě "rutinního technologického rozvoje" a produkce "levné elektroniky" se Tchai-wan stále významněji zařazuje i do oblasti high technologií s velkou přidanou znalostní hodnotou.

HIGH TECH PARK a.s. proto svojí účastí cílí na možný, vzájemný transfer kooperace právě v této "high tech oblasti", zejména vývoje a výroby prototypů, výměnu technologických know how, tvorbu společných startup týmů apod.

Listopad - Prosinec

ooo   

HIGH TECH PARK a.s. se koncem roku 2018 zaměřil na akceleraci posunu v oblasti rozvoje zahraničních kooperací v ose Věda - Vývoj - Aplikace, vytvoření nových unikátních podmínek pro podporu start-upové scény v ČR, vybudování nových a posílení stávajících vazeb v regionu Asie, který má i řadu vlastních specifik.

Asie patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícímu tržnímu potenciálu a to i z pohledu nově vznikajících

a mladých firem.

Asijské univerzity a vzdělávací systémy svojí akcelerací a reakcí na dynamiku změn v ekonomice začínají předstihují stávající, mnohdy již těžkopádné, vzdělávací procesy nejen v Evropě, ale i USA.


Předseda představenstva P.Panýrek se v druhé polovině listopadu zúčastnil hospodářské mise do Hongkongu a Shenzenu, organizované MZV (viz.zpráva Výstupy ekonomické mise MZV) a následně pokračoval do dalších asijských zemí - Taiwan,Singapur,Filipíny,Malaysie,Vietnam k dohodnutým bilaterálním jednáním.


Výstupy z této mise přinášejí řadu nových možností a programů, které HIGH TECH PARK a.s. nabídne

v roce 2019. Byly dohodnuty aktivní kooperace jak s asijskými univerzitami, tak i se subjekty zaměřenými na oblast "high tech" a byznysu.

Další oblastí, kde se již připravují konkrétní programy, je vytvoření vazeb na asijskou startupovou scénu, která je v Asii velice aktivní a silně výkonná, což dokládá i její masivní finanční a investiční podpora (řádově vyšší než v ČR, resp. v desítkách mld. Kč/rok!) ze strany státních institucí a její správné, proaktivní chápání, včetně podpory mezinárodní kooperace!


Konkrétní jednotlivé novinky, programy a možnosti spolupráce najdete v kapitolách :


- Startupy

- Vzdělávání

- Náš blog

ooo

HIGH TECH PARK a.s. navázal spolupráci se SIC ( Středočeské inovační centrum ). Ve svém projektu

v lokalitě Středočeského kraje bude HTP přednostně nasazovat nejmodernější systémy z oblasti asistivních technologií. Projekt směřuje k vytvoření komunitní vesnice pro aktivní bydlení stárnoucí populace (viz. www.novecharovice.cz) jako součásti moderní sociální politiky státu.

ooo

Začátkem roku 2019 uvítá HIGH TECH PARK a.s. delegaci 30-ti studentů z vybraných technických univerzit v rámci projektu EU - AFExCie, propojování nových technologických trendů a myšlenek mladých výzkumníků na půdě excelentních high tech pracovišť.

ooo

HIGH TECH PARK a.s. připravuje v roce 2019 spuštění tzv. Hi-Tech SHOPU, eshopu "high tech komponentů", které HTP využívá ve svých projektech a ověřuje tak jejich užitné vlastnosti. Usnadní tak systémovým integrátorům, distributorům i koncovým uživatelům výběr kvalitních high tech prvků. Sortiment bude postupně rozšiřován.

Copyright HIGH TECH PARK a.s. All Rights Reserved