Naše

FILOZOFIEA - KVALITA, NE KVANTITA. 


Chceme vytvářet a podporovat takové projekty, které jsou, nebo mohou být unikátní. Ty mají šanci lépe uspět

v globální světové konkurenci, lépe si najdou svoji tržní pozici

a prospěch širokému množství zákazníků.

Unikátní řešení zákazníci vyhledávají sami.

B - SMĚŘOVÁNÍ ŘEŠENÍ MUSÍ MÍT SVOJI  JASNOU LOGIKU.


Prioritně podporovat, zejména finančně, taková technologická řešení, která mají pomoci k rychlejšímu průmyslovému

a společenskému rozvoji např.rozvojového světa je velice nerozumné a postupně zhorší již tak složitou situaci současného života na naší planetě.


Pokud již jednoznačně víme, že stávající surovinové kapacity lidské populaci vydrží pouze

v řádu desítek let a míra znečištění planety překročila její únosnou mez, je třeba upřednostnit takový technologický rozvoj, který umožní potřebné zdroje zajistit a situaci stabilizovat. Teprve pak lze dále zvyšovat zátěž naší planety rozvojem globálního lidského blahobytu.

"K rozjetému vlaku s omezenou brzdnou účinností rozumný člověk další vagóny nepřipojí. Ohrozil by nejen život současných pasažérů, ale i těch v nově připojených vozech.

Posilme ji a teprve pak dále zatěžujme."

Vybrané

OBLASTI NAŠEHO ZÁJMU


HIGH TECH - financování

a jejich správa.

Startupy a generační obměny managementu firem.

Umělá inteligence a její aplikace.

Sociální systémy, problematika stárnutí lidské populace ve spojení

s využitím moderních technologií.

Telemedicína.

Smart Cities a moderní bydlení.

Internet věcí.

Při práci na vybraných projektech usilujeme o možnost propojení odborné veřejnosti, komerčních subjektů, státní správy a koncového uživatele.

Naše

HLAVNÍ ČINNOSTI


Konkrétní řešení konkrétních projektů (analýza, vývoj, testování, pilotní

a reálný provoz).


Kooperace a projektové provazování subjektů z oblastí High Tech.


Rozvoj a podpora startupových společností, příprava managementu

pro generační výměnu.


Spolupráce se státní správou, VŠ a vědeckou sférou.


Vzdělávací a výukové programy a projekty.Copyright HIGH TECH PARK a.s. All Rights Reserved