Vybrané

OBLASTI ZÁJMU

"Sociální systémy, problematika stárnutí a moderní technologie."

Oblast sociální problematiky a na ní navazující překotné stárnutí lidské populace představuje celosvětový problém, na který zatím neexistuje konkrétní reálné řešení. Bez intenzivního využití moderních technologií ho nebude možné účinně řešit.


HIGH TECH PARK se aktivně věnuje řešením této problematiky.

"Telemedicína."

Rozvoj znalostí a technologický progres v oblasti medicíny a ochrany lidského zdraví postupuje rychle vpřed. Současná medicína využívá miniaturizace přístrojů a elektroniky, distančních technologií, možností měření vybraných zdravotních a vitálních hodnot v domácím prostředí jako podkladu vhodné prevence ochrany zdraví, atd.


Všechna tato témata vstupují do konkrétních projektů aliance HIGH TECH PARK.

"Smart Cities a moderní bydlení."

Zahušťování lidské populace, potřeba šetřit energetické a přírodní zdroje, zajištění bezpečného bydlení a ochrana životního prostředí vyvolává urgentní poptávku po řešeních, která na ni budou umět reagovat.

Proto tyto oblasti také patří do vývojové osy našich řešení.

Jako první řešíme komplexní technologický systém v nově budované komunitní seniorské vesnici u Prahy.

"Umělá inteligence a její aplikace".

Umělá inteligence bude v blízké době vstupovat do většiny oblastí moderních high technologií.

Její možnosti a účinnost se rozšiřuje velkou rychlostí. V řadě oblastí přinese její nasazení

a využívání skutečnou "technologickou revoluci". Např. v oblasti sociálních služeb, resp. asistivních technologiích otevírá zcela nové možnosti.


HIGH TECH PARK jako první nasazení umělé inteligence v asistivních technologiích prakticky otestoval.  

"Internet věcí."

Internet věcí má před sebou obrovskou budoucnost a ovlivní budoucí vývoj celé společnost jako např. mobilní telefony.

Doposud však možnosti jeho využití pochopilo jen málo firem.

Až dojde k efektivnější koordinaci aktivit subjektů vývoje elektroniky se svými novými trendy, např.  technologiemi tištěné elektroniky s "maximem" návrhářů nových výrobků, bude možné začít

s plošným využíváním technologií internetu věcí.

Měl by např. výrobce nábytku umisťovat "smart chip" do dveří kuchyňské skříňky?

ANO, jistě. Počet otevření těchto dvířek může při správném vyhodnocení podávat cenné informace nejen v sociálních systémech, ale může účelně sloužit v marketingu, vývoji dveřních kování atd.

Zatím žádný výrobce nábytku tento "smysl" nevidí. Ten, který však přijde jako první a zařadí se do technologického řetězce získá velký tržní náskok a potenciál.


HIGH TECH PARK otevírá dialogy mezi jednotlivými reprezentanty tohoto celkového technologického řetězu a má již řadu konkrétních projektů rozpracovaných.

"Startupy a generační výměny managementu v českých firmách."

Startupová problematika nemá doposud v ČR nastaven ustálený náhledový úhel okolního prostředí. Někdo v ní spatřuje možnost realizace vlastních podnikatelských představ, pro jiné se může jednat o jakousi formu "image a zviditelnění se" před svým okolím.


Pro HIGH TECH PARK jakýkoliv startup vždy představuje "embryonální" formu a stav budoucí firmy, nadnárodní společnosti apod. Jestli se toto emryo správně vyvine

a rozvine, nebo zanikne záleží na mnoho okolnostech, které lze pozitivně ovlivnit.

HIGH TECH PARK u tohoto zrození a vývoje chce být přítomen a pomáhat tomuto procesu vlastním, specifickým přístupem.


U českých firem, vzniklých v 90 tých letech minulého století, dochází k častému jevu, kdy původní zakladatelé chtějí odejít na odpočinek.

Řeší však problém, komu svoji společnost "předat", aby úspěšně pokračovala v původně nastavených ideích.


I v této problematice HIGH TECH PARK vyvíjí aktivity a nabízí svoje zkušenosti

a specifické vzdělávací systémy.

"High Technologie - financování a správa."

V ČR vznikající pokroková a přelomová řešení nejsou doposud efektivně zhodnocována. Většina z nich se díky nenastaveným procesům v jejich detekci, kompletní podpoře a dovedení ke komerčnímu zhodnocení reálně neuplatní.

Určitá část z nich je převzata obvykle zahraničními subjekty, převedena do jejich řešení a za něj vydávána. Pouze malé procento řešení s dobrým komerčním potenciálem dokáže najít cestu

k úspěchu pouze "v české režii."


HIGH TECH PARK do tohoto procesu aktivně vstupuje.


Copyright HIGH TECH PARK a.s. All Rights Reserved