"AVA-ROB"

Robotický systém, umožňující oboustrannou komunikaci s uživatelem pomocí internetu. Tato "samohybná konzole" umožňuje připojení celé řady telemedicínských a dohledových přístrojů.

AVA-ROB tedy může být směrován do sociální oblasti v roli  tzv. virtuální pečovatelky s řadou unikátních vlastností a domácí telemedicínské stanice.   

"FORENZNÍ IDENTIFIKAČNÍ SYSTÉM"

Na základě revoluční teorie českého vědce prof. Strausse, světově uznávané kapacity

v oblasti kriminalistických forenzních věd,vznikal systém, který pomocí digitálně zpracovávaných kamerových záběrů vyhodnocuje podle typu chůze možného pachatele trestných činnů, teroristických útoků apod.


Tento projekt jednoznačně prokazuje účinnost propojení komerční oblasti s vědeckou sférou pro vznik světově unikátního řešení.

"HOMEBRAIN"

Jako vůbec první systém na světě HOMEBRAIN nabídl cestu k využití TV obrazovky nejen ke sledování televizních programů, ale i pro zobrazení dalších "multifunkcionalit" přístroje HOMEBRAIN.

Výrazně předstihl a dokáže mnohem více než všechny současné smartTV.

TV, multimedia, on-line komunikace, eshop, telemedicína, smarthome, EZS a další zajímavé funkcionality. Vše v jednom, na jedné TV obrazovce, ovládané pouze pomocí unikátního oboustranného ovladače.

HOMEBRAIN zvládne ovládat opravdu každý.

"MEDI-HOME"

Moderní telemedicínské přístroje se neustále miniaturizují, umožňují

v domácím prostředí monitorovat stále více zdravotních charakteristik a hodnot.

Jejich vhodným provázáním, zpracováním do jednotného formátu a kontinuálním vyhodnocováním lze velice úspěšně předejít řadě závažných onemocnění

a udržet lepší zdravotní formu každého člověka, zvláště pak osob chronicky nemocných, seniorů a lidí s nutností kontinuálního lékařského dohledu. Systém MEDI-HOME takovou platformu nabízí

a neustále ji rozvíjí.

"CAREOS"

Interaktivní dohledový systém, který jako první začal využívat umělou inteligenci

v oblasti sociálních systémů.

Careos nabízí modularitu řešení, kterou lze uživateli nastavit "na míru".

Samostatně žijící senioři ve vlastní domácnosti pomocí něho mohou být neustále "pod kontrolou" dohledového pultu, rodinných příslušníků apod. aniž by byli jakkoli omezováni ve svém soukromí, pohodlí a životních zvyklostech.

Uživatel není zatěžován jakoukoliv technologickou složitostí, nepohodlnými panic tlačítky apod. a o systému vlastně ani "neví".

"KARLÍK"

Sofistikovaná elektronická výuková pomůcka, speciálně vyvinutá pro podporu výuky osob s mentálním postižením.

Nabízí řadu funkcionalit se zpětnou vazbou , monitoringem a vyhodnocováním progresů

v získaných dovednostech u mentálně postižených žáků.

Díky možnému zpracování získaných dat, nabízí tato revoluční pomůcka cenné podklady pro psychiatry, psychology a speciální pedagogy k nastavení vhodného postupu práce s mentálně postiženými lidmy.

HIGH TECH PARK jako první tuto učební pomůcku vyvinul a společně se školou  Euroinstitut uvedl do reálné praxe.

Copyright HIGH TECH PARK a.s. All Rights Reserved