Státní správa

Ve státní správě není dostatek odborníků na pokrokové technologie, zejména ICT.

Hlavním důvodem je finanční politika, resp. jejich nevyhovujícího ohodnocení. Nejedná se o pozice rutinní správy existujících systémů, ale o tvorbu analytických koncepcí

s provázaností na finální efektivitu a účinnost.

 

Je až nepochopitelné, jak je v těchto organizacích právě tato oblast podceňována

i když se často jedná o mld. rozpočty na tato řešení. Předražené a často až nefunkční systémy jsou běžnou realitou. Situace a scénář je vždy stejný. Nekompetentně vypsané výběrové řízení následně "uchopené" již dříve vybraným externím dodavatelem.

 

Existuje řešení této, desítky let přetrvávající situace?

Ano existuje. Pokud bude stát ochoten radikálně změnit svůj přístup. K řešení státních zakázek mohou být přizvány týmy mladých kvalitních vývojářů pod vedením zkušeného projektového subjektu složeného např. ze zástupců univerzit, komerční sféry a zástupců uživatele.

 

V zahraničí se tyto metody práce běžně vyžívají s velice pozitivními ekonomickými dopady na úspory, včetně přirozeného rozšiřování počtu domácích mladých odborníků.


HIGH TECH PARK je připraven v takovém procesu sehrát svoji roli.


Vysoké školy

Státní vysoké školy a univerzity v ČR mají poměrně dobré renomé, zejména

v teoretické rovině.


Nezvládají však účinně "podchycovat" a dále pracovat s potenciálem, který mají k dispozici, tedy nadanými mladými lidmy.

Pokud by měly lepší možnosti a podmínky již od počátku studií zapojovat nadané studenty do konkrétních komerčních projektů, mělo by to zaručeně vliv na větší ochranu "duševního technologického potenciálu" v naší zemi.

 

Nacházení lepší cesty a zefektivňování spolupráce mezi VŠ, komerční sférou

a státní správou, musí být prioritou všech zúčastněných.


HIGH TECH PARK se takové spolupráci dlouhodobě věnuje a daří se mu dosahovat konkrétních výsledků.

Vědecká pracoviště

Vědecká pracoviště v ČR tvoří relativně uzavřenou oblast s těžko definovatelnou efektivitou.

 

Máme řadu špičkových vědců na straně jedné a množství průměrně efektivních až neefektivních "vědců a výzkumníků" na straně druhé.

V ČR neexistuje systémově propracovaná metodika komerčního vyhodnocování výstupů

a dopadů vědeckého vývoje, vzniká poměrně silné napětí v obhájení proinvestovaných prostředků na vědu a výzkum.

 

Neexistují taková nezávislá kontrolní pracoviště, která by se určité dohledové činnosti věnovala, cíleně napomáhala opravdovým vědeckým kapacitám v tržním prosazování jejich výstupů na straně jedné a upozorňovala na neefektivní projekty na straně druhé.


HIGH TECH PARK se i na tyto činnosti zaměřuje.

Copyright HIGH TECH PARK a.s. All Rights Reserved