Startupy, začínající firmy, ale i společnosti uvažující o generační výměně vedení.


Všem z nich věnuje HIGH TECH PARK zvýšenou pozornost a nabízí přímou spolupráci, založenou na vlastních specifických přístupech a dlouholetých praktických zkušenostech.

Specifičnost přístupu spočívá zejména v respektování jejich praktických potřeb, které se

v reálném čase dynamicky rychle mění.


Stereotypní přístupy obvykle staví na klasických termínech jako "byznys plán, tajmšít, evaluace atd. atd.".


Zkuste si představit, že v dnešním hektickém světě budete složitě připravovat na základě ještě složitěji nasbíraných realistických podkladů svůj byznys plán, pak ho vytisknete, svážete do prezentačního materiálu a spěcháte za investorem nebo bankou. Něco je zde špatně!


Mezitím se totiž tolik věcí změnilo, že v podstatě můžete začít znovu, pokud byste chtěli být alespoň částečně v čase objektivními.


Následně zjistíte, že "hodnotitelé" vašeho záměru mají o dané problematice povědomí asi jako "eskymák o řízení jaderné ponorky."


Svět je jiný, vše se mění tak rychle a hekticky, že v podstatě i klasická vysokoškolská výuka zaostává za projevy reálného světa.


V HIGH TECH PARKU se snažíme tyto skutečnosti striktně respektovat a dbát na to, že "embryonální stav" budoucích firem - startup, vyžaduje specifický přístup komplexního procesního pokrytí, tedy i těch zdánlivě nepodstatných maličkostí, což v celém "vzdělávacím procesu" zatím respektuje minimum subjektů.

 

Růstový startupový model

"V-Z-P-I-Z"

VZNIK MYŠLENKY

"ZAŽEHNUTÍ" MYŠLENKY

PODPORA MYŠLENKY

"INTELEKT" MYŠLENKY

ZHODNOCENÍ MYŠLENKY

V rámci našich aktivit v oblasti startupových firem nabízíme pro ty nejlepší týmy financování od lidí, kteří ve svém oboru něco dokázali, ale zároveň si museli projít celým vývojem podnikání až k vrcholu.


Zároveň tito lidé dobře rozumí reálným podmínkám, úskalím i negativním stránkám podnikání. Často se jedná o vrcholové sportovce, kteří museli prokázat velkou píli, vytrvalost, ale i pokoru než se k svému cíli dostali.


Všichni tito lidé jsou "cennými" mentory v našich výukových programech, neboť vědí

o "čem mluví".

V roce 2019 nabídne HTP vybraným startupům několik excelentních programů v Hongkongu a na Taiwanu.


Bude se např. jednat o tříměsíční projekty, které účastníkům pokryjí nejen kompletní náklady, logistiku pobytu, ale i zhotovení prototypu produktu k představení konkrétního výstupu a společného "dotvoření" s konkrétními zákazníky, event. dodavateli komponent

v regionu Asie!


Dalším projektem "UČME SE I SAMI OD SEBE" bude účast ve smíšeném mezinárodním startupovém týmu.

Základní myšlenkou programu je vzájemná konfrontace, předávání forem přístupů k řešení daných problematik a prosazení nejvhodnějšího přístupu jednotlivými členy mezinárodního smíšeného týmu.

Copyright HIGH TECH PARK a.s. All Rights Reserved