Naše

PRINCIPY

"Pokrokové technologie mají směřovat k realistické využitelnosti."

Celá řada nově vyvíjených technologií spíše slouží k "experimentování", místo aby směřovaly

k možnosti prakticko-realistické využitelnosti lidskou společností a uspokojování jejich skutečných potřeb.

"High Tech by měl cílit na možnost plošné použitelnosti v běžném lidském životě."

Nově vyvíjené technologie často nerespektují potřebné časové osy pro jejich osvojení, zavedení do praxe a následné běžné používání.

Uživatel je v podstatě pod stálým tlakem kontinuálně se rozvíjejících moderních technologií

a potřeby "učení se novým věcem".

Technologie vlastně nestíhá využívat ke svému běžnému životu. Zejména u starších generací to způsobuje nechuť k jejich používání.

"Moderní systémy musí lidem sloužit a ne je zatěžovat."

Častá je i situace, že vývojáři, analytici a "marketéři" neposlouchají a nerespektují reálné potřeby finálního uživatele produktu. Do svých projektů promítají pouze svoje představy a ambice. Výsledkem bývají uživatelsky nevhodná a na obsluhu složitá řešení, která lidi od jejich používání jednoznačně odrazují.

Copyright HIGH TECH PARK a.s. All Rights Reserved